RiksUltima_2015_LarsOpstad_218.jpg
sanselaaven_sorengabhg_2014_LarsOpstad_268.jpg
iStock_000060674758_Medium.jpg
RiksUltima_2015_LarsOpstad_218.jpg

Prod topp


Produksjon

SCROLL DOWN

Prod topp


Produksjon

Faglig refleksjon rundt produksjonsprosesser er helt nødvendig for å kunne lage gode og nyskapende konsertproduksjoner. Hver eneste konsertproduksjon er unik, og gir oss nye erfaringer og lærdom. Når vi reflekterer over det vi gjør, og deler erfaringene våre med andre, styrker vi hele produksjonsmiljøet til skolekonsertordningen.

Hva er god formidling til barn?

sanselaaven_sorengabhg_2014_LarsOpstad_268.jpg

Virkemidler og formidlingsgrep


Virkemidler og formidlingsgrep

iStock_000060674758_Medium.jpg

Hvordan kan vi bruke rommet?


Hvordan kan vi bruke rommet?

Hvordan kan vi bruke rommet?


Hvordan kan vi bruke rommet?