I de fleste kommuner, bydeler og tettsteder er skolen en arena for musikklivet, og mange steder den eneste tilgjengelige arena for øving og konserter. Når kommuner og fylkeskommuner rehabiliterer eller bygger nytt, er de forpliktet gjennom plan- og bygningsloven til å legge til rette for brukermedvirkning.

Norsk musikkråd har lenge arbeidet med normer og standarder for rom til musikkformål. Det kommer ikke som et sjokk til de fleste produsenter at mange gymsaler blir bygd i Norge uten å ta hensyn til at vesentlig mengder med skolekonserter, elevforestillinger, korpsøvelser, osv. finner sted i disse rom – ikke bare ballspill.  Musikkrådet har nå revidert sine anbefalinger for romspesifikasjoner.