Rikskonsertene2015_LarsOpstad_117.jpg
Rikskonsertene2015_LarsOpstad_117.jpg

Topp kvalitet


KVALITETSSIKRING

SCROLL DOWN

Topp kvalitet


KVALITETSSIKRING

Evaluering av en skolekonsert er en omfattende sak. Alle de involverte; alt fra elever til lærere, musikere, produsenter, administratorer har ulike suksesskriterier for konserten. Hvor mye veier alle de forskjellige synspunktene, og hvordan kan de påvirke produksjonsprosessen i positiv retning?

Programrådet er skolekonsertordningens nasjonale kvalitetssikringsorgan. Rådet består av: møteleder, 1 produsent fra Rikskonsertene, 2 fylkesprodusenter, 1 erfaren turneutøver og 1 representant fra skoleverket. Programrådet bruker ”Ønskekvistmodellen”, en dialogmodell for vurdering av performativ kunst i sitt vurderingsarbeid.

Du finner alle programmene som er anbefalt av programrådet de tre siste årene i programbanken. 

Artikler om kvalitetssikring