Hensikten med konsertinformasjonene som sendes til skolene er å bygge opp forventninger til og forlenge opplevelsen av konsertene. Målgruppen for skolekonsertene, og dermed også programomtalene, er 1. - 10. klassinger.

Skolen bruker ofte konsertomtalen når de skal forberede elevene på konserten og elevene bruker den ofte når de skal introdusere utøverne fra scenen.

Tekstens funksjon er å pirre nysgjerrigheten til elevene og lærerne deres.
Kommer intensjonen med konserten fram i tittel, ingress og omtale på en måte som er forståelig og interessant for elevene? Står fotoet til programinnholdet? Er informasjonen om utøverne relevant for konserten?

Målgruppen for undervisningsopplegget i konsertinformasjonene er allmennlærere på 1.-10.trinn
Alle kunst- og kulturtilbud i skolene skal ha basis i læreplanen. (Stortingsmelding nr 8 (2007-2008). I konsertinformasjonene skal det være forslag til hvordan konsertopplevelsen kan knyttes til undervisningen og forankres i læreplanene.