Av: Anne Mari Hellerdal Kvalvik (30.04.2013)

Rikskonsertene leverer årsrapport til departementet i midten av februar hvert år. Skolekonsertene rapporteres per budsjettår, til forskjell fra DKS for øvrig som rapporteres per skoleår. Informasjon fra fylkene er en viktig del av årsrapporten, og fylkene sender sine tall til Rikskonsertene innen 1. februar hvert år. Fylkene rapporterer følgende per turné:

- Produksjonsnummer, produksjonstittel, dato for turnéstart- og slutt, status for produksjonen, sjanger, trinn, antall konsertdager og antall konserter
- Distrikt
- Utøvere (navn, fødselsnummer, antall konsertdager og antall konserter)
- Avlysninger
- Konsertdokumentasjon for nye produksjoner
- Videodokumentasjon for nye produksjoner

Administrasjon:
- Lønnskostnader til musikkprodusent
- Rapporten er en ren statistikk- og økonomirapport og lastes ned her
- Skole- og barnehagekonserter rapporteres i like skjemaer, men to separate filer.

I forbindelse med avtale med TONO fom 01.01.2013 der konserter i videregående skole inngår som en del av avtalen, er det behov for noe statistikk for gjennomførte konserter. Eget rapporteringsskjema for konserter i videregående skole utarbeides i løpet av våren 2013.