Elevmedvirkning er ofte et element i skolekonsertene uten at verken funksjonen eller elevenes utbytte av medvirkningen er gjennomtenkt. Hva vil vi med elevmedvirkning i våre konserter? Det er helt naturlig at skolen ønsker et læringsutbytte fra skolekonsertene, men det må være en forskjell mellom en tilrettelagt konsert og en musikktime. De fleste skolekonsertutøvere er på turné på grunn av deres musikalske ferdigheter og kunstnerisk vilje. I hvilken grad innehar disse utøverne også metodikk for å aktivisere elevene på en meningsfull måte? Elevmedvirkning kan være med på å skape bedre forankring hos elevene, men omfattende elevaktiviteter kan også være med på å svekke lytteopplevelsen ved å overfokusere på lytternes egenprestasjon. Hvordan finner vi balansegangen?