Av: Jørn Oftedal
produksjonsleder Hordaland fylkeskommune Bergen

En vakker høstdag på en skole i Bergen venter 150 elever i alderen 5 til 12 år med spenning på at skolekonserten ”Våre venner The Beatles” skal begynne.

De yngste følger pliktskyldig med og oppserverer de eldre elevenes reaksjoner og tilbakemeldinger. Noen sitter helt stille og bare følger med mens andre kanskje henfaller til undring og skepsis og prøver å forstå historien om The Beatles, John Lennon, Paul MCartney og balladen ”Yesterday”.

Etter konserten skal de yngste elevene på skolefritidsordningen, mens de eldste elevene skal fortsette skoledagen for så å begi seg på hjemvei med Lars Vaular på Ipoden. 

Er det nødvendig å skulle presse en så stor og sammensatt gruppe elever med inn i en konsertform som skal favne alle? Hva skjer i konsertlokalet under konserten hvilke utfordringer møter musikerne? 

I heftet ”Levande Kunst” som Hordaland fylkeskommune gav ut for første gang i 2009 skriver musiker Per Jørgensen følgende: ”Vaskeligheten med å beskrive den spesielle følelsen det er å starte dagen med å se inn i 150 par åpne og forventningsfulle barneøyne ….som venter på hva du har å fortelle… og som gjør rettmessig krav på kvalitet”. 

Per Jørgensen oppsummerer på en glimrende måte essensen i vårt arbeid. Når salen fylles av ”150 par barneøyne” og forventningene til dagens skolekonsert er til å ta og føle på, klarer vi å opprettholde kravet til kvalitet når spennet i aldergruppen er så stort? 

Vi må ikke komme dit at utøvere, produsenter og ikke minst elevene skal presses inn i en konsertform som er satt opp på bakgrunn av økonomiske kriterier og ikke kunstneriske og formidlingsmessige kriterier. Da står vi i fare for å kunne miste dyktige utøvere og å demotivere engasjerte elever. 

Derfor målrettes skolekonsertproduksjonene i Hordaland for tre hoved-aldersgrupper:

1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn

På små skoler med få elever,  kan det allikevel være mest hensiktsmessig at alle elevene fra 1.-7. trinn opplever skolekonserten samtidig. Da velger vi å prøve ut et program for å finne ut om det kan fungere for både 5-åringer og 12-åringer. Hvis erfaringene tilsier at programmet ikke fungerer for alle alderstrinnene, produserer vi opp to versjoner av programmet, der den ene versjonen er tilpasset 1.-4.trinn og den andre versjonen er tilpasset 1.-7.trinn.

Tips til videre lesing:
The Musical Lives of Young Children, John W. FlohrPrentice Hall Music Education Series, 2005
ISBN: 0130486949

This is Your Brain on Music, The Science of a Human Obsession, Daniel J. LevitinPlume, 2006
ISBN: 9780452288522

MENC Handbook of Musical Cognition and Development, ed. Richard ColwellOxford University Press Inc., 2006ISBN: 9780195304565