Formidling:

Relationship of Selected Musical Characteristics  and Musical Preference (A Review of Literature) 
Barns utvikling av musikkpreferanser
Timothy Teo (Singapore Polytechnic 2003)

Barns ulike møter med kunst og kultur
Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekkenHeidi-Beate Aasen (Universitetet i Bergen 2011)

Fantastisk
Om konsertopplevelser i en didaktisk kontekst
Pål Runsjø (Høgskolen i Vestfold 2012)

Fremmer dannelse musikalsk opplevelse?
Blant annet basert på en spørreundersøkelse i fire ungdomsskoleklasser i skoleåret 2008-2011Judit Toth Sylthe (NTNU 2011)

Mellom liten og stor
Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i Den kulturelle skulesekken
Synnøve Kvile (Høgskolen i Bergen, Griegakademiet 2011) 

Lekende struktur
Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid
Jorunn Thortveit / Petter Frost Fadnes (Universitetet i Stavanger 2011)

Det magiske møtet?
Helge Øye (Norges musikkhøgskole 2009)

Formidling av opera til barn og unge
Feltarbeid ved Den Norske OperaUnni Færøvik (Høgskolen i Telemark 2008)
Kontakt oss for å få denne tilsendt.

Adaptasjon av skolekonserter
Kjersti Cecilia Petersson (Rikskonsertene 2008)

Samspill
Om tilrettelegging og bruk av Rikskonsertenes skolekonserter som pedagogiske tekster
Anne Grimstad Fjeld (Høgskolen i Vestfold 2007)

Musikkformidling som kommunikasjon
Helge Øye (Norges musikkhøgskole 2005)

Kvalitet:

Når musikken gir mening
En studie av kvalitet i skolekonserter
Torild Wagle Christensen (Høgskolen i Telemark 2011)

Kvalitet i Den kulturelle skolesekken
Unni Færøvik (Høgskolen i Telemark 2009)


Mangfold:

Klangrikt fellesskap
Evalueringsrapport Kjell Skyllstad
(Universitetet i Oslo 1993)

Nordisk samarbeid om formidling av verdensmusikk i skolen
Odd Are Berkaak (NNS 2004)
Kontakt oss for å få denne tilsendt

Didaktisk bruk av joik
Kjellrun Åsgard Kleven (Høgskolen i Nord-Trøndelag 2007)

The Resonant Community
ummary Report
Kjell Skyllstad (University of Oslo 1993)
 

Arrangering:

Elever som arrangører
– unge arrangører i profesjonelt kunstsamarbeid
Gøril Renate Nielsen (Høgskolen i Telemark 2009)

KultArr
Rapport om pilotprosjekt 2011-2012
Ragnhild Bøhle og Anne Quale (NNA 2013)
 

Kartlegging:

Skolekonserter i videregående skole
Kartlegging og erfaringer
Ole Marius Hylland (Telemarkforsking, 2010)

Produsentkartlegging
Resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter
Dag Solhjell med flere (Høgskolen i Telemark / Telemarksforsking 2008)

Forestillingen som pedagogisk praksis:
Musikkfaglige erfaringer fra prosjektet Kreativt Oppvekstmiljø (KOM!)
Jorunn Thortveit (Universitetet i Stavanger 2010)

Kulturkontaktens rolle
en liten del av en stor sammenheng
Mari Aarak (Høgskolen i Telemark 2010)

Lokal forankring av den kulturelle skolesekken
Den kom. koordinatorens rolleUnni Færøvik (Norges musikkhøgskole 2008)
Kontakt oss for å få denne tilsendt.

Konsert og SkoleKoS-prosjektet
Utviklingsprosjekt i Hordaland og Rogaland 2000-2003
Kontakt oss for å få denne tilsendt

Skolekonsert anno 2006
Artikkelsamling (LYDyngel Bergen 2000)
Kontakt oss for å få denne tilsendt.

Spesialskoler:

Viktige stemmer (Tumyr)
En intervjuundersøkelse om hvordan noen ungdommer ved en spesialskole opplever å delta i en skoleforestilling.
Beate Gilje Tumyr (2012) 

Den Kulturelle Skammekroken
Et blikk på Den kulturelle skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av BourdieuJan
Terje Sager (Høgskolen i Telemark 2009)

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt
Om skolekonserttilbud for spesialskular
Randi-Merete Roset (NMH 2012)
 

Brukerundersøkelser:

Den kulturelle skolesekken i Akershus
– en brukerundersøkelse
Line Prøis Kristiansen (Høgskolen i Oslo 2007)

Kontakt oss for å få denne tilsendt.

Brukarval
– vegen å gå?
Finn Ove Båtevik (Møreforsking 2005)
Kontakt oss for å få denne tilsendt