av Caroline Hambro Rikskonsertene, Kathrine Blindheim RikskonserteneAnne Elisabeth Sæther DKS Oslo, Inger Johanne Molven DKS OsloNina Cecilie Dahl DKS Østfold.

Kommuniserer vi godt nok med skolene? Når Rikskonsertenes ansatte er ute på skolebesøk, er inntrykket vårt at elevene og lærerne ofte møter uforberedt til konserter og forestillinger. Er det fordi de ikke mottar informasjonen? At den ikke når fram til lærerne gjennom alle ledd som skal videreformidle informasjonen fra avsender? Er timingen vår gal? Eller er det fordi informasjonen har feil form?

I 2012 hadde Rikskonsertene et samarbeid med en skole i Oslo for å finne ut hvor brukervennlig informasjonsmateriellet, undervisningsoppleggene og informasjonsrutinene våre er. I 2013 gjorde vi justeringer i informasjonsmateriell og rutiner basert på tilbakemeldingene fra lærerne. Vi ønsket å undersøke om endringene var vellykkete, og slik kom dette prosjektet i gang.

Ettersom Rikskonsertenes kommunikasjon med skolene i all hovedsak går gjennom DKS i fylkene, inviterte Rikskonsertene DKS Oslo og DKS Østfold inn i prosjektet, som varte fra januar til desember 2013. Prosjektgruppen valgte ut tre skolekonsertproduksjoner som vi fulgte gjennom hele informasjonsløpet: Fra informasjonen om produksjonen ble utarbeidet av kommunikasjonsrådgiver via alle ledd fram til lærerne og elevene. For å måle generell kjennskap til og bruk av informasjonen vi sender ut i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken, gjennomførte vi en kvantitativ undersøkelse ved utvalgte skoler i Oslo og Østfold. Vi gjennomførte også kvalitative undersøkelser/målgruppeintervjuer med kulturkontakter, lærere og elever på alle skolene som fikk besøk av følgende tre produksjoner: Duo Sara og Ellen (Rikskonsertene), Amina Sewali (Rikskonsertene) og Østfolk (Østfold kulturutvikling)

Målet var å finne ut:

Hvordan må vi kommunisere med skolene for at lærere i større grad skal bruke informasjonsmateriellet vårt for å foreberede elevene på kulturopplevelsen og ta i bruk DKS som ressurs i undervisningen i sine fag?